Privacybeleid van helloschoten.be

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Eigenaar en Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens

Hello!Schoten Kasteeldreef 61 2900 Schoten Belgie Eigenaar contact-e-mailadres: privacy@helloschoten.be

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, Gebruiksgegevens, achternaam en e-mailadres. De volledige informatie over elk type verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg voorafgaand aan de Gegevensverzameling. De Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden verstrekt of automatisch worden verzameld door het gebruik van deze Applicatie in het geval van Gebruiksgegevens. Alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens zijn verplicht, en het niet verstrekken van deze Gegevens maakt dat deze Applicatie zijn diensten niet kan verlenen. In de gevallen dat deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst. Als u als Gebruiker niet zeker weet welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunt u contact opnemen met de Eigenaar. Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie, dient om de door de Gebruiker verzochte dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de Gegevensverwerking

Verwerkingsmethode De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verwerkt de Gegevens van de Gebruikers op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van de site (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens worden aangevraagd. Locatie De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en andere plaatsen waar de partijen zich bevinden, die bij de verwerking zijn betrokken. Neem voor meer informatie contact op met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens. Bewaartijd De Gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de Gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De Gebruiker kan te allen tijde de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Gegevensverwerking op te schorten of de Gegevens te verwijderen.

Gebruik van de verzamelde Gegevens

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld zodat de applicatie de dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen: Analyses, Contact met de Gebruiker en Interactie met externe sociale netwerken en platforms. De Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de betrokken gedeeltes van dit document aangeduid.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen. Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out.

  • Contact met de Gebruiker

Contactformulier (deze Applicatie) Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven. Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam en e-mailadres.

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze Applicatie. De interactie en informatie die worden verkregen door deze Applicatie worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk. Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken. Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.) De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is. • Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. • Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid . Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.) De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is. • Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. • Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid .

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten. De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen. Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker Op verzoek van de Gebruiker en naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens. Systeemlogboeken en onderhoud Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres). Niet in dit beleid opgenomen informatie U kunt ten allen tijde meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens aanvragen bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document. Rechten van Gebruikers Gebruikers hebben te allen tijde het recht te weten of hun Persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zij kunnen de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om bekendmaking van de inhoud en oorsprong hiervan, de juistheid hiervan nagaan of verzoeken dat deze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd of om anonimisering hiervan of om blokkering van gegevens die onrechtmatig worden bewaard. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens om gegronde redenen. U dient uw verzoeken hiertoe te richten aan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens via de hierboven aangegeven contactinformatie. Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden. Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track). Wijzigingen van dit privacybeleid De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.