HELLO!LET’S GO

Park van Schoten Kasteeldreef 61, Schoten, Antwerpen

16u00-23u00: Avondmarkt Kasteeldreef 20u30-21u30: Feestelijke Openingsvoorstelling 21u30-01u30: DJ Papa Mojito

HELLO!WORLD

Park van Schoten Kasteeldreef 61, Schoten, Antwerpen

13:00-15:00 Schoten Schol 15:00-18:00 Live Muziek en zomerbar 15:00-24:00 Foodtrucks en kermis 20u00-22u30: 1e Voorstelling met alle groepen 22u30-23u30: DJ (nog te bepalen) 23u30-02u00: muziekgroep

HELLO!WORLD

Park van Schoten Kasteeldreef 61, Schoten, Antwerpen

10u00-11u00: Eredienst Sint-Cordulakerk 14u00-15u00: Feeststoet door Schoten 15u00-17u30: 2e Voorstelling met alle groepen

HELLO!MONDAY

Park van Schoten Kasteeldreef 61, Schoten, Antwerpen

15u00-17u30: 3e Voorstelling met alle groepen (verlaagde prijzen) 20u00-22u30: 4e Voorstelling met alle groepen 22u30-24u00: muzikanten BYU (voorlopig)

HELLO!WEDNESDAY

Park van Schoten Kasteeldreef 61, Schoten, Antwerpen

20u00-22u20: 5e Voorstelling met alle groepen 22u30-00u00: DJ (nog te bepalen) 00u00-02u00: muziekgroep

HELLO!GOODBYE

Park van Schoten Kasteeldreef 61, Schoten, Antwerpen

20u00-23u00: Galavoorstelling 23u00-01u30: voorprogramma met dj Mic-E 01u30-02u30: DJ F.R.A.N.K.